Internasjonal dag

Internasjonal dag 2021
2021-02-10T11:00:00 - 2021-02-10T16:00:00
Legg til i kalender

Internasjonal dag 2021 vert eit nettbasert arrangement der studentar og tilsette kan følgje presentasjonar frå HVO sine partnaruniversitet i utlandet.

Presentasjonane er først og fremst tiltenkt studentar som vurderer utveksling til hausten 2021, men presentasjonane kan vere aktuelle også for andre studentar og tilsette som er interessert i internasjonalt samarbeid.

Sjå kva partnaruniversitet som deltek og les meir om Internasjonal dag 2021

Del på