Val av studentrepresentanter til høgskulestyret 2018-2019

Tekst: Tone Solhaug

- Oppdatert

I perioden frem til 7. mai kl 14:00 (norsk tid) skal det velges to faste studentrepresentanter, samt to vararepresentanter inn i høgskulestyret.

Les om kandidatane her!


Du kan stemme på én kvinnelig og én mannlig kandidat. 

Valget foregår via SurveyXact, og du finner en link til skjemaet i studenteposten din.
 

HØGSKULESTYRET SINE OPPGÅVER:
Styret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Dei har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen blir drevet effektivt, i samsvar med lover og dei rammene som overordna styresmakt gir.

Det er viktig å bry seg om eiga studentframtid – bruk stemmeretten!

Del på