Sjå styremøte i opptak

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Vi strøymde årets siste styremøte og du kan sjå det i opptak her. På agendaen stod mellom anna budsjettet for 2018 og status for samarbeidsavtalen med Universitetet i Bergen.

 

 

Her er vedtakssakene høgskulestyret var gjennom torsdag 7. desember:

81/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
82/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte 7/2017
83/17 Studieprogramportefølje 2018-2019
84/17 Oppfølging av styreseminar
85/17 Ekstern evaluering av studieportefølja
86/17 Budsjett 2018
87/17 Tilsetjingsorgan for professor og dosent
88/17 Lønsfastsetjing rektorat og høgskuledirektør
89/17 Oppfølging av Humaniorameldingen ved Høgskulen i Volda
90/17 Orientering om utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet for 2019-2021
91/17 Samarbeidsavtale mellom UiB og HVO - orientering om status
92/17 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2016/ 2017
93/17 Ymse

Del på