Nominerte kandidatar til Høgskulestyret 2018

Text: Tone Solhaug

- Oppdatert

To student­representantar og to vara veljast inn i Høgskulestyret. Avstemminga skjer elektronisk. Lenke til nominasjonen kjem i student e-posten. 

Les om kandidatane her!

 

HØGSKULESTYRET SINE OPPGÅVER:
Styret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Dei har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen blir drevet effektivt, i samsvar med lover og dei rammene som overordna styresmakt gir.

Det er viktig å bry seg om eiga studentframtid – bruk stemmeretten!

Del på