Praksisskular

På denne sida er det lagt ut viktig informasjon og lenker som er nyttig for praksisskulene. Mesteparten av informasjonen finn de i praksisheftet for grunnskulelærarutdanningane.

Evalueringsskjema til bruk i praksis

Evalueringsskjemaa som praksislærarar nyttar finn de i tabellen under:

 MidtvegsvurderingSluttvurdering
1 GLU Last ned: Word      Open Office Last ned: Word      Open Office
2 GLU Last ned: Word      Open Office Last ned: Word      Open Office
3 GLU Last ned: Word      Open Office Last ned: Word      Open Office
4 GLU Last ned: Ikkje aktuelt Last ned: Word      Open Office


Teieplikt for studentane

I samsvar med Opplæringslova § 15-1, med tilvising til Forvaltningslova § 13, har studentar som er i praksis, teieplikt på line med dei tilsette. Sjå avtrykk av desse paragrafane i "Fråsegn om teieplikt". Alle studentar i GLU skal skrive under på denne fråsegna fyrste dag i praksis.  Underskriva fråsegn skal leggast i praksismappa til studenten.

Ulike skjema og lenker:

Varsel om fare for ikkje stått i Praksis
Skjema for teieplikt
Skjema for reiserekning (elektronisk utfylling)
Udir.no Vurdering for læring