Støtteordningar

Kvar kan eg søkje om støtte?

Høgskulen i Volda har ei rekke støtteordningar for faglege tilsette, som dei kan søke på for å få støtte til å utføre forsking, utvikling og kompetansehevande tiltak.