Støtteordningar

 

Kvar kan eg søkje om støtte?

Høgskulen i Volda har ei rekke ordningar der faglege tilsette kan søkje om å få støtte til å utføre forsking, publisering og kompetanseheving.