Publisering

CRISTIN:

Tilsette ved Høgskulen i Volda publiserer og formidlar kunnskap gjennom ei rekkje kanalar. Dei to hovudformene er vitskapleg publisering (forsking) og formidling.
Tilsette er sjølve ansvarlege for å registrere arbeid i CRISTIN, som er ein nasjonal database over vitskapleg publisering: