Kognitivt sommarseminar

2020 - 4.-5. juni    

 Kognitivt sommarseminar 2020, Universitetet i Tromsø

2018 - 4.-5. juni    

 Kognitivt sommarseminar 2018, Oslo. Meir informasjon - Bilete

2016 - 13.-14. juni      

 Kognitivt sommarseminar 2016, Universitetet i   Bergen. Meir informasjon 

2014 - 20.-21. juni

 Kognitivt sommerseminar 2014, Universitetet i   Tromsø. Meir informasjon

2012 - 10.-11. juni

 Kognitivt sommerseminar 2012. Norsk   Videnskaps-Akademi, Oslo. Meir informasjon - Bilete 

2010 - 3.-4. juni

 Kognitivt sommerseminar i Bergen. Meir informasjon

2009 - 17.-18. juni

 Kognitivt sommerseminar 2009, Høgskolen i   Hedmark.  Lysarka frå seminaret

2008

 Kognitivt sommerseminar 2008, Universitetet i   Tromsø

2007

 Kognitivt sommerseminar 2007, Universitetet i   Oslo

2006

 Kognitivt sommarseminar 2006, Universitetet i   Bergen