Profesjonsetikk

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som er åpen for ansatte ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid.

 

Mål

 • Forskningsgruppen i profesjonsetikk skal arbeide med temaer som er sentrale for ph.d.-programmet. Den skal utforske etiske dimensjoner i

 • profesjonelt arbeid, både strukturelt, kontekstuelt og relasjonelt.

 • Forskningsgruppen skal støtte potensielle ph.d.-kandidater som har eller ønsker å utvikle prosjekter innen forskningsgruppens temaområder.

 • Gruppen skal være et forum for å utvikle prosjektsøknader til nasjonale eller internasjonale finansieringskilder.

 • Forskningsgruppen skal bidra til inspirasjon og kompetansebygging innen profesjonsetikk

  og bidra til å øke sampublisering.

 

Forskningsgruppens faglige aktivitet

Kjerneaktiviteten er tekstframlegg og diskusjoner. Både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeider underveis i skriveprosessen. I tillegg diskuterer vi etiske problemstillinger som er relevante både for forskning, undervisning og klinisk arbeid.

 

Eksempler på temaområder

 • Palliativ omsorg til personer med demens og deres pårørende

 • Mindreårige barn som pårørende til en dødende mor eller far

 • Samhandling i lys av Luhmanns systemteori

 • Læreres taushetsplikt og meldeplikt til barnevernet

 • Forvaltningens rutiner og klientenes hverdagsliv

 • Det profesjonelle, personlige og private i sykepleieres praksis

 • Hva slags betydning har det nærmeste miljøet (mikrosystemet) til overvektige barn med å endre helseatferd?

 • Oppfølging og avklaring i NAV

 

Medlemmer

Medlemmene i forskningsgruppen er ph.d.-kandidater, høgskulelektorer, førsteamanuenser og professorer. Masterkandidater med relevante prosjekter kan bli medlemmer i gruppen etter invitasjon fra veileder.

 

Kjartan Leer-Salvesen, HVO. Kontaktperson og leder

May Helen Midtbust, HiM

Georg Inge Panzer, HiM

Erlend Walseth, HVO

Anita Dyb Linge, HVO

Ingeborg Berg Skogen, HVO

Magne Holvik, HiM

Tor-Johan Ekeland, HVO

Ingrid Johnsen Hogstad, HiM

Hege Hol, HiM

Erlend Vik, HiM

Madeleine Zetterlund Stenhammer, HVO

Lisa Hansson, HiM

Silje Louise Dahl, HVO

Elin Mordal, HiM

Inger Cecilie Frisvoll, HiM

Elisabeth Busengdal, HVO

Liv Ingrid Håberg, HVO

Bente Hasle, HVO