Publiseringsutvalet

Forskingutvalet ved Høgskulen i Volda oppretta i 2013 eit Publiseringsutval som har ansvaret for rådgjeving og utvikling når det gjeld publisering, Fri Tilgang (Open Access), rapportering av vitskaplege publikasjonar og tildeling av interne FoU-poeng. Publiseringsutvalet er også redaksjon for skriftseriane og kan tildele trykkjestøtte.

Forskingsrådgivar Geir Tangen er sakshandsamar for Publiseringsutvalet. Ta kontakt på geir.tangen@hivolda.no  for spørsmål.