Forskingsformidling

Internt poengsystem

Formidling er faglege bidrag frå fagtilsette i form av til dømes aviskronikkar, lærebøker, populærvitskaplege framføringar og føredrag.

Cristin

Cristin har kategoriar både for skriftlege og munnlege FoU-arbeid. HVO har eit internt poengsystem knytt til denne databasen, slik at avdelingane får tilført midlar utifrå kva og kor mykje som er registrert i Cristin. 

Innlogging til Cristin via Feide.