Fjordkonferansen 2023 SAMARBEID

Fjordkonferansen
Fjordkonferansen.no
2023-06-20T09:00:00 - 2023-06-21T15:30:00

Fjordkonferansen 2023 blir arrangert i Loen 20 og 21.juni og temaet er Samarbeid.

Vi inviterer til en tverrfaglig konferanse med temaet samarbeid. Nær sagt alle typer samarbeid er velkomment, men vi inviterer spesielt faglige bidrag som kan kobles til tverretatlig og annet offentlig samarbeid, samarbeid i næringslivet, samarbeid mellom offentlige, og/eller kommersielle og ideelle aktører, tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid, samarbeid mellom profesjonsutøvere og brukere, og kunstnerisk samarbeid.

Det meste av det vi foretar oss i løpet av en vanlig dag forutsetter samarbeid. På vei til jobb samarbeider bilister med hverandre, syklister og fotgjengere om å dele vei og fortau for å unngå sammenstøt. Man samarbeider med kollegaer om å løse ulike arbeidsoppgaver. På pauserommet må man ha ordninger for at oppvasken settes inn, maskinen settes på og at rent bestikk, kopper og tallerkener ryddes inn. Man samarbeider om kjøring av neste generasjon til og fra fotballtrening. Der samarbeider spillerne om å få laget til å prestere best mulig. I butikken samarbeider kundene om å overholde køsystemer. Vårt innkjøp av dagligvarer er i en viss forstand også et samarbeid mellom kunde og kjøpmann om bytte av varer mot penger. Alle disse formene for samarbeid skaper ulike former for fellesgoder som hver og en ikke ville klart å oppnå alene: trafikksikkerhet og hyggeligere handleopplevelser, vel utførte oppgaver, rene pauserom, mindre kjøring et godt fotballag og god og variert mat på bordet.

For meir informasjon, besøk fjordkonferansen.no

Del på