Fjordkonferansen 2019

Fjordkonferansen 2018

Fjordkonferansen er eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Høgskulen i Volda, NTNU, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Møreforsking og Vestlandsforsking tok initiativet til Fjordkonferansen. 

 

Program 

Del på