Fagdag: Tverrprofesjonelt samarbeid med - og for ungdom.

Gratis tverrprofesjonell fagdag

Tema: Tverrfagleg samarbeid med - og for ungdom.

På fagdagen får vi presentasjonar om arbeidskvardagen for desse tenestene: helsesøster i vidaragåande, Nav-rettleiar i vidaregåande, OT-koordinator, ungdomsteam i Nav, barnevernteneste, politi og ungdomskoordinator i konfliktrådet.

PROGRAM

Kl. 9:00 – 9:10. Velkomen til fagdag. Jarle Pedersen, leiar Institutt for sosialfag        

Kl. 9:10 – 9:40. Ungdom i Noreg – nokre utviklingstrekk. Silje Louise Dahl, Institutt for sosialfag

Kl. 9:50– 10:20. Ungdomsoppfølging i NAV - ein veg mot inkludering og aktivitet? Celine Starheim, sosionomstudent

Kl. 10:30 - 11:00. OT si rolle som koordinerande instans, og Nav-rettleiing i vidaregåande skule. Ann-Turid Egset, OT-koordinator Søre Sunnmøre og Jan Ove Haukås, rettleiar i Nav

Kl. 11:10 – 12:10. Helsesøster i vidaregåande – meir enn spørsmål om prevensjon. Lisbeth Hoggen Totland og Silje Hjellbakk Hole, helsesjukepleiarar

Kl. 12:10 – 12:45.  Lunsj 

Kl. 12:45 – 13:15. Barnevernet si rolle i førebyggande oppfølging. Kyrre Grimstad, barnevernstenesta

Kl. 13:25 – 14.10. Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff – en «straff» som virker? Solgunn Gjerde, Ungdomskoordinator i Konfliktrådet

Kl. 14:20 – 14:50. Politiets som førebyggande instans. Pål Inge Olsen, politioverbetjent og koordinator for førebyggande arbeid

Kl. 14:50 – 15:20. Spørsmål og diskusjon

Kl. 15:20 – 15:30. Oppsummering og avslutting. Jarle Pedersen, leiar Institutt for sosialfag

 

Vel møtt!

 

Tid: 25. mars, kl. 0900 - 1530

Stad: Berte Kanutte 261 (store auditoriet)

 

Del på