Fagdag geriatri

Gammalt ektepar
Påmelding
2023-01-27T09:00:00 - 2023-01-27T15:30:00
Legg til i kalender

Årleg fagdag i geriatri, tema denne gongen er kreft hos eldre.

Samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Sjustjerna helse og omsorg og Høgskulen i Volda.

TidTemaInnleiar
09.00Velkomen! Målsetting med fagdagen

Kurskommiteen
Stian Endresen

09.15

Seneffektspoliklinikk for kreftpasienter
Onkogeriatri
Vardesenter

Jo Åsmund Lund, førsteammanuensis NTNU Ålesund og kreftlege HMR 
10.15Kva seier brukarane og korleis jobbar Kreftforeningen?Merete Bjåstad, spesialsykepleier i kreftforeningen
10.45Pause 
11.00Tilbodet ved Volda sjukehusSigbjørn Lid, anestesilege paliativt team Volda sjukehus. Janne Håskjold, seksjonsleiar kreftpoliklinikk Volda sjukehus
11.45LUNSJ 
12.45Tilbodet ved Volda sjukehus forts.Odd Frode Aasen, lungelege Volda sjukehus
13.30Pause 
13.45Tilbodet i kommunane
Pakkeforløp - Heilt heim
Sjustjernekommunane ved kreftkoordinator, HBO, sjukeheimslege
14.45Korleis jobbe saman med pasient og pårørande slik at fleire kan ha god livskvalitet etter kreftbehandlingTrine Hauge, kreftsjukepleiar, Muritunet
15.15AvslutningKurskommite

 

Påmelding:
Tilsette frå kommunane melder seg på via Deltager.no.
Tilsette i Helse Møre og Romsdal melder seg på via Læringsportalen.
Tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda melder seg på ved å sende mail til Bjørn Gunnar Tafjord

 

Pris: 350,- inkl. lunsj.

Frist for påmelding 25. januar klokka 12.00

Del på