Fagdag BUP - Konsekvensar av traume og stressrelaterte lidingar hjå born og unge

2022-10-06T09:00:00 - 2022-10-06T15:00:00
Legg til i kalender

I samband med planlagt oppstart av prosjektet Barneblikk på Søre Sunnmøre vert det arrangert fagdag der fokuset vert sett på dei yngste barna. Vi skal sjå nærare på barn som veks opp med foreldre som har utfordringar med rus, psykiske helseplager og opplevd vald. Fagdagen er eit samarbeid mellom BUP Volda, Sjustjerna Helse og Omsorg og Høgskulen i Volda.

 

PROGRAM

08.45-08.50 Velkomen!
08.50-09.00 Introduksjon ved Birgitte H. Øvrelid, fastlege og helsestasjonslege.
09.00-10.15 Traume- og stressrelaterte symptom hos barn og unge. Konsekvensar av omsorgs-svikt og mishandling. v/Stine Lehmann, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Univ. i Bergen.
10.15-10.30 Pause
10.30-11.45 Traume og stressrelaterte symptom forts.
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Meldeplikt til barnevernet. Empiriske, etiske og juridiske betraktningar. v/ Kjartan Leer-Salvesen, professor ved Høgskulen i Volda.
13.15-13.45 Presentasjon av småbarnsteamet ved BUP Volda. v/Ingvill Vik, overlege, og Ingrid Sævik, sosionom/familieterapeut.
13.45-14.00 Pause
14.00-15.00 Satsing på Barneblikk. Kva har vi fått til i Molde og Ålesund, og kva blir Barneblikk på Søre Sunnmøre? v/Mette Grytten, leder for Barneblikk, og Jorunn Osnes, helse-sjukepleiar ved Ulstein helsestasjon.

 

Del på