Fagdag barnehage

Fagdag barnehage
Påmelding her

Barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda inviterer til fagdag barnehage onsdag 18.april kl. 10.00-15.30 på Ivar Aasen tunet i Ørsta. Tema er Rosa kompetanse i barnehagen.

Fagdag barnehage er ein møteplass for fagleg oppdatering og utveksling av erfaringar mellom praksisbarnehagane og faglærarane ved barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda.

Program:

10:00 - "Rosa kompetanse i barnehagen" ved avdelingsleiar Rosa kompetanse, Synne Hall Arnøy.

12:30 - Servering av lunsj.

13:15 - "Rosa kompetanse i barnehagen" ved avdelingsleiar Rosa kompetanse, Synne Hall Arnøy.

14:30 - Oppsummering og erfaringsutveksling, informasjon frå barnehagelærarutdanninga.

Rosa kompetanse er FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) si fagavdeling og tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Rammeplan for barnehagen seier at barnehagen skal fremje likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synleggjere eit mangfald av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speila i barnehagen. Vidare skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, meistring og kjensle av eigenverd, samt førebygge krenkingar og mobbing.

Som barnehagetilsett kan du bidra til at alle barn kjenner seg trygg og inkludert i barnehagekvardagen, og du kan vere ei viktig støtte i barn si identitetsutvikling.

Rosa kompetanse held kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderande praksis. Kursa har også overføringsverdi til andre tema knytt til mangfald, utanforskap og minoritet-/majoritetsperspektiv.

Vell møtt til Fagdag barnehage!

Del på