Fagdag barnehage

Barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda inviterer til fagdag barnehage 9. april 2019 på Strøm huset, Høgskulen i Volda. Rom: Strøm Auditorium.

Tema er Høgtidsmarkering i barnehagen.

Fagdag barnehage er ein møteplass for fagleg oppdatering og utveksling av erfaringar mellom praksisbarnehagane og faglærarane ved barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda.

Fagdag barnehage 2019 har fokus på høgtider og måter å markere dei på i barnehagen, til dømes å lage tradisjonell mat, religiøse forteljingar med meir. Det blir hovudfokus på muslimske og hinduistiske høgtider, men ein kjem også innom kristne og jødiske. Fagleg ansvarleg er Jostein Garcia de Presno. Han har med seg Nissa Mahaladelnumy, Saeed Mahmood, Kari Ryslett, Hilde Muren og Hege Holmqvist Synnes. 

 

Program:

10:00  Velkomst og informasjon ved barnehagelærarutdanninga

           Høytidsmarkering: vanskelig men viktig Jostein Garcia de Presno

10:45  Pause

11:00  Id og andre muslimske høytider Saeed Mahmood

           Divali og andre hinduistiske høytider Mahaladchumy Ravindrarasan (Nissa)

12:00  Lunsj i kantina, Berte Kanutte huset

12:45  Fortellingen om Esther Hege Holmqvist Synnes

           Mat, måltid, høytid Kari Ryslett

13:45  Pause

14:00  Globale høytider, lokale ressurser Hilde Muren

           Deling av erfaringer Eldrid Olsvik Howden ved Kvennaneset barnehage

           Deling av erfaringer plenum

           Oppsummering og avslutning Jostein Garcia de Presno

15:30  Slutt

 

Vel møtt til Fagdag barnehage.

Del på