Evalueringsworkshop Horisont 2020-søknader

EU-nettverk NORDVEST og EU-nett Sogn og Fjordane inviterer til seminar hvor vi setter fokus på søknadsevaluering. Vi har invitert fire forskere som deler sin erfaring fra evaluering av Horisont 2020-søknader og hvordan de har brukt denne kunnskapen for å lykkes med egne søknader.

Dette er en sjelden anledning til å få innsyn i hva som skjer bak kulissene når Horisont 2020 søknader evalueres. Hva ser en evaluator etter i en søknad? Og hva utmerker en god søknad? Seminaret er åpent for alle. Av hensyn til matbestilling ber vi deg om å melde deg på under senest 8. august.

Påmelding her

 

Tentative program for evaluator workshop on 12th of August

11.00 - 11.45 Lunch
11.45 - 12.00 Welcome and introduction  
12.00 - 12.30 What is most important when writing an H2020-application? And how are scores distributed? Rajendra Akerkar  
12.30 - 13.00 Importance of the gender perspective in evaluating applications. Hilde G. Corneliussen.  
13.00 - 13.15 Coffee break
13.15 - 13.45 Presentation - Experience of being an evaluator and how IT can help in writing your own applications. Svein Ølnes.
13.45 - 14.15 Experiences from a Stage 1 evaluation of proposals on developing next generation renewable energy technologies. Otto Andersen.
14.15 - 14.30 Discussion and summing up 

Del på