Default profile picture

Anders Aschim

Professor II

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Research

CRIStin

Books

Kristne migranter i Norden [ISBN 978-8-28314-093-4] 244s.
Published 2016 by Anders Aschim, Olav Hovdelien, Helje Kringlebotn Sødal
Publisher: Portal forlag

Kristne migranter i Norden [ISBN 9788283140934] 243s.
Published 2016 by Anders Aschim, Olav Hovdelien, Helje Kringlebotn Sødal
Publisher: Portal forlag

Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011 [ISBN 978 82 543 1223 0] 287s.
Published 2013 by Anders Aschim

Bibelsk [ISBN 9788254311875] 120s.
Published 2011 by Christine Amadou, Anders Aschim

Dødehavsrullene [ISBN 8252551998] 344s.
Published 2004 by Torleif Elgvin, Anders Aschim, Gunnar Haaland, Årstein Justnes, Hans Kvalbein, Rolf Furuli

Other works

"Jeg løfter opp til Gud min sang." Landstad-salmekveld
Published 2020 by Anders Aschim

Bibelen som hellig og litterær tekst
Published 2020 by Anders Aschim, Håvard Rem

«Så Maria var ikke jomfru i Det gamle testamentet?» Bibeloversettelse mellom tro, vitenskap og kommunikasjon
Published 2019 by Anders Aschim

«Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning [ISBN 978-82-8380-136-1] 51s.
Published 2019 by Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Bibelen 3.0.
Published 2019 by Anders Aschim

«No tek du Bibelen, so greider eg Homer». Omsetjing som strategi i utviklinga av eit nytt skriftspråk
Published 2019 by Anders Aschim

Frå messebok på latin til salmebok på norsk. 1519 - 1569 - 1869
Published 2019 by Anders Aschim

«Ei Vendebok i vaart theologiske Bokrike». Elias Blix og Nokre Salmar
Published 2019 by Anders Aschim

Å eg veit meg eit land. Elias Blix
Published 2019 by Anders Aschim

Frå messebok på latin til salmebok på norsk. 1519 - 1569 - 1869
Published 2019 by Anders Aschim

Frå «Halleluja» til «Blå salme». 150 år med norske salmebøker
Published 2019 by Kari Veiteberg, Anders Aschim

Bakkekontakt
Published 2019 by Anders Aschim

Skrifta
Published 2019 by Anders Aschim

Tonen
Published 2019 by Anders Aschim

Bibelomsetjingar i Noreg. Norsk Oversetterleksikon
Published 2019 by Anders Aschim

Teologen i kyrkjebenken
Published 2019 by Anders Aschim

Tidsskriftet
Published 2019 by Anders Aschim

Ei nynorsk salmebok
Published 2019 by Anders Aschim

Salmar, språk og reformasjon. Om Luther, Landstad og Blix. Til 150-årsjubileet for den norske salmereformasjonen (1869-1870)
Published 2019 by Anders Aschim

Catholic catechesis in Norway: Core elements and local practices
Published 2019 by Anders Aschim, Ole Kolbjørn Kjørven

Da tungebandet losna. 150 år med norsk kyrkjesong
Published 2019 by Anders Aschim

Jødisk påskefeiring
Published 2019 by Anders Aschim, Tyson John Herberger

Geir Winje (red.), Halldis Breidlid, Lena Lybæk og Ådne Valen-Sendstad. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Cappelen Damm Akademisk, 2017.
Published 2019 by Anders Aschim

Dei deuterokanoniske (apokryfe) bøkene på nynorsk
Published 2019 by Anders Aschim, Jan Ove Ulstein

Første Mosebok som bibeltekst
Published 2019 by Anders Aschim

Første Mosebok, introduksjon og kommentarar til løpande bibeltekst
Published 2019 by Anders Aschim

Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen [ISBN 978 82 541 0918 2] 339s.
Published 2018 by Tina Dykesteen Nilsen, Christine Amadou, Anders Aschim, Inger Bråtveit, Ingvar Fløysvik, Jon Fosse, Gunnar Johnstad, Hans-Olav Mørk, Jan Erik Rekdal, Hans Sagrusten, Jan Ove Ulstein, Jorunn Økland, Marta Høyland Lavik, Håvard Tangen
Publisher: Verbum Forlag

Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker [ISBN 978 82 541 0919 9] 337s.
Published 2018 by Tina Dykesteen Nilsen, Christine Amadou, Anders Aschim, Inger Bråtveit, Ingvar Fløysvik, Jon Fosse, Gunnar Johnstad, Hans-Olav Mørk, Jan Erik Rekdal, Hans Sagrusten, Jan Ove Ulstein, Jorunn Økland, Marta Høyland Lavik, Håvard Tangen
Publisher: Verbum Forlag

Garborg og Jesus. Gudleiv Bø: Jesus frå Jæren. Arne Garborgs kristendom
Published 2018 by Anders Aschim

Språk og tanke, hebraisk og gresk. Thorleif Boman som bibelforsker
Published 2018 by Anders Aschim

Priests as Strategic Actors in a Local Religious Field: Studying a Religious Minority from a Theory of Fields Perspective
Published 2018 by Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen

Ein betre vår ein gong. Elias Blix
Published 2018 by Anders Aschim

Bibelen på morsmålet
Published 2017 by Anders Aschim

Religion og integrering
Published 2017 by Anders Aschim

Om bibeloversettelse - i lys av Luther og reformasjonen
Published 2017 by Anders Aschim

Moskeen på Stange
Published 2017 by Anders Aschim

Lucia for voksne
Published 2017 by Anders Aschim

Luther som lærer - og den lutherske læreren
Published 2017 by Anders Aschim

Kritisk tenkning og etisk bevissthet
Published 2017 by Anders Aschim

Da Luther kom til Norge
Published 2017 by Anders Aschim

Luther som norsk nasjonsbygger
Published 2017 by Anders Aschim

Migrantstraumar og verdskyrkja på Sunnmøre
Published 2017 by Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Hvorfor skal vi feire Luther?
Published 2017 by Anders Aschim

Reformasjon og demokrati
Published 2017 by Anders Aschim, Solveig Fiske

Utfordringar ved bibelomsetjing
Published 2017 by Anders Aschim

Landstads Luther-salmer
Published 2017 by Anders Aschim

Luther's Hymns and Norwegian Nation-building: The 19th Century Norwegian Translations of M. B. Landstad and Elias Blix
Published 2017 by Anders Aschim

Reformasjon og demokrati
Published 2017 by Anders Aschim

Reformasjonsårets viktigaste bok. Heinz Schilling: Martin Luther. Rebell i en brytningstid. Oslo: Vårt Land.2016
Published 2017 by Anders Aschim

Og så song Luther på norsk. Luther, Landstad og Blix.
Published 2017 by Anders Aschim

Hvordan ble Bibelen til?
Published 2017 by Anders Aschim

Elias Blix og salmane hans
Published 2017 by Anders Aschim

Tid for reformasjon
Published 2017 by Anders Aschim

The Norwegian Bible Society and its Bible Translations 1816-2016
Published 2017 by Anders Aschim

'Jeg kan ikke lenger mitt Fadervår!' Hvorfor forandre Bibelens ordlyd?
Published 2016 by Anders Aschim

Bibelselskapet 200 år
Published 2016 by Anders Aschim

Forord. Kristne migrantar i Noreg og Norden
Published 2016 by Anders Aschim, Olav Hovdelien, Helje Kringlebotn Sødal

Gamle ord i ny drakt? Erfaringer fra arbeidet med oversettelsen av Bibel 2011
Published 2016 by Anders Aschim

Ora et labora. Vår Frue kyrkje og polske katolske innvandrarar.
Published 2016 by Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård

Er forsking farleg for Bibelen? Forskingsdagspreike over 1 Mos 1,1-2,3
Published 2016 by Anders Aschim

Den lutherske reformasjonen i Noreg. Grenseoverskriding eller grensesetjing?
Published 2016 by Anders Aschim

Ein idé som bør gravleggjast
Published 2016 by Anders Aschim

Our Lady in Ålesund: Migration and Change in a Local Catholic Parish
Published 2016 by Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen

Språk for tru. Migrantar og morsmål i Den katolske kyrkja på Sunnmøre
Published 2016 by Anders Aschim

"Gud signe vårt dyre fedreland". 17. mai-tale
Published 2016 by Anders Aschim

Group Biography: Genre and Research Strategy
Published 2016 by Anders Aschim

Participation. Polish immigrants, the Catholic Church, and the local community
Published 2016 by Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim

Salmer i folkesjela.Salmen som kulturfaktor - før og nå
Published 2016 by Anders Aschim

Vår Frue på Sunnmøre under forskernes lupe
Published 2016 by Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Utfordringer ved bibeloversettelse
Published 2016 by Anders Aschim

Jarle Bondevik (1934-2016). Minneord
Published 2016 by Anders Aschim

Polacy z parafii w Ålesund w projekcie badawczym
Published 2016 by Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

Polsk + katolsk = sant? Menighet, fellesskap og tilhørighet blant polske migranter på Sunnmøre
Published 2015 by Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Bibel, liturgi og salmar
Published 2015 by Anders Aschim

Birgitte Possing: Ind i biografien. København: Gyldendal 2015, 302 s.
Published 2015 by Anders Aschim

Peasants, Teachers, Pastors: Migration, Masculinity and Social Mobility
Published 2015 by Anders Aschim

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Published 2015 by Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre
Published 2015 by Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

'Da hadde jeg et stykke Polen her.' Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet for polske migranter
Published 2015 by Marte Fanneløb Giskeødegård, Anders Aschim

Bibelens troverdighet og relevans
Published 2015 by Anders Aschim

Yvonne Maria Werner: Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien. Göteborg/Stockholm: Makadam 2014. 348 s.
Published 2015 by Anders Aschim

A collection of letters from Anders Chr. Olsen (1836-1906): Peasant’s son from Rana, immigrant pastor in Illinois
Published 2015 by Anders Aschim

Immigration and Catholic Church Growth in Coastal Norway
Published 2015 by Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen

'Min kjære Broder O. T. Olsen!' 140 brev frå Anders Chr. Olsen (1836-1906). Bondestudent frå Rana, innvandrarprest i Illinois
Published 2015 by Anders Aschim

Digitale forteljingar om fortida
Published 2015 by Anders Aschim

'We do it for God - and for ourselves.' The Polish construction of a Norwegian Catholic place of worship.
Published 2015 by Anders Aschim

Norsk kristendom i verda
Published 2015 by Anders Aschim

Modersmål og fedreland. Språk, nasjon og religion hos Elias Blix
Published 2014 by Anders Aschim

Siraks sønns sønnesønn som oversetter
Published 2014 by Anders Aschim

Peasants, Teachers, Pastors: Emigration and Social Mobility
Published 2014 by Anders Aschim

Noko nytt frå Det nye testamentet? Gitte Buch-Hansen, Marianne Bjelland Kartzow og Anna Rebecca Solevåg (red.). Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2013
Published 2014 by Anders Aschim

Bibelen. Oversatt, men ikke oversett
Published 2014 by Anders Aschim

Kongeriget Norges Grundlov paa hebraisk
Published 2014 by Anders Aschim

Integrering anno 1904. Rabbi Aschkanaze og Kongeriget Norges Grundlov paa Hebraisk (1904)
Published 2014 by Anders Aschim

Adam Translated, Transcribed and Recycled: Ben Sira in Hebrew and Greek
Published 2014 by Anders Aschim

Kongeriget Norges Grundlov paa Hebraisk (1904)
Published 2014 by Anders Aschim

'Det brydder då etter plogen'. 17. mai-tale
Published 2014 by Anders Aschim

"Det brydder då etter plogen" : Bibelen og norsk kultur
Published 2014 by Anders Aschim

'Som kristne det kan seg søma'
Published 2014 by Anders Aschim, Tore Hjalmar Sævik

Jesus som forbryter
Published 2013 by Anders Aschim

"Me syngja skal den nye song". Fornorskinga av salmeskatten 30s.
Published 2013 by Anders Aschim, Elizabeth Oltedal, Per Halse, Ketil Grøtting, Henny Marie Koppen, Svein Hunnes, Jan Inge Sørbø, Birger Løvlie

a) Elias Blix. b) Bibelske salmer
Published 2013 by Anders Aschim

Slik oversatte vi Bibelen
Published 2013 by Anders Aschim

Modersmaalet (1898)
Published 2013 by Anders Aschim

Ein helgasong ny
Published 2013 by Anders Aschim

No stig ifrå jordi ein helgasong ny. 2000-talets musikalske Blix-renessanse
Published 2013 by Anders Aschim

Elias Blix, salmediktar og språkreformator
Published 2013 by Anders Aschim

Ingen korrekturfeil at Jesus er blitt forbryter
Published 2013 by Anders Aschim, Stein Gudvangen

Når nyrene jubler
Published 2013 by Anders Aschim, Astrid Dåstøl

Har Bibelselskapet en teologi?
Published 2013 by Anders Aschim

Elias Blix og "Modersmaalet". Språk, nasjon og religion hos Elias Blix
Published 2013 by Anders Aschim

Fornyinga av bibelspråket kjem frå nynorsk
Published 2013 by Anders Aschim, Tor Hjalmar Sævik

Her er bibelverset du ikke har lest før
Published 2013 by Anders Aschim, Stein Gudvangen

Åpner for en friere bibeloversettelse
Published 2013 by Anders Aschim, Arne Guttormsen

Det biografiske språket
Published 2013 by Anders Aschim

Abrahams barn
Published 2013 by Yvonne Margaretha Wang, Anders Aschim

Om den nye bibeloversettelsen. Å synge Salmenes bok
Published 2013 by Henrik Ødegaard, Anders Aschim

Skrifta på veggen
Published 2013 by Anders Aschim

"Skrifta på veggen." S. 10-13 i programheftet for framsyninga "Bibelen", Det Norske Teatret
Published 2013 by Anders Aschim

Reformasjonen
Published 2009 by Anders Aschim

Martin Luther
Published 2009 by Anders Aschim