Digital kompetanse i læring

I fagmiljøet Digital kompetanse er vi no 6 personar som underviser i og forskar på digital kompetanse, mediekompetanse og digital didaktikk. Vi er eit stadig veksande team som utviklar og driv tilbod innan digital kompetanse frå overgang barnehage-skule til og med høgare utdanning. Vi samarbeider tett med Ulstein og Volda kommune, der alle lærarane i kommunen får tilbod om vidareutdanning knytt til digital kompetanse og teknologibruk i fag, og vil utvide med fleire kommuner framover. Koding er eit satsingsområde både her og i nettstudium vi tilbyr som vidareutdanning for lærarar. Saman med grunnskulelærarutdanninga skal vi gjere ei stor satsing på profesjonsfagleg digital kompetanse i prosjektet DigiGLU og utvikle gode tilbod innan til dømes begynnaropplæring og tilpassa opplæring. Vi utviklar også spesifikke tilbod for yrkesfaglege studieretningar i vgs, og innan digital didaktikk for høgare utdanning. Miljøet driv utviklings- og forskingsarbeid knytt til alle desse satsingane.