Kontakt oss

Postadresse

Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 VOLDA

Høgskulen i Volda
Postboks 114 Opptak
6101 VOLDA

Telefon og E-post

7007 5000 mellom kl. 08.00 - 15.45 (15.00 om sommaren)

E-post: postmottak@hivolda.no

Besøksadresse

Joplassvegen 11
6103 VOLDA

Organisasjonsnummer

974809672


E-fakturareferanse

974809672

Fakturaadresse

Høgskulen i Volda - Fakturamottak
Postboks 379 Alnabru
0614 Oslo

Faktura må merkast med referansenr. (4 siffer), i tillegg til namn/initialar på kontaktperson.
For fakturaer sendt i PDF-format benyttes e-postadressen faktura@hivolda.no