Arbeidsutvalet i Studentparlamentet

Arbeidsutvalet til Studentparlamentet (AU) tek seg av den daglege drifta og sørgjer for at vedtaka til parlamentet vert gjennomførte. AU består av fem studentar som blir valde av parlamentet kvart år i april.  AU held til i 1. etasje i Berte Kanutte-huset.

 

 

Leiar

Simen Jester Langeland 

Mobil: 993 65 743

E-post: langelandjester93@gmail.com

 

Velferdsansvarleg og nestleiar

Trym N. Rimmen 

Mobil: 974 99 578

E-post: tnrimmen@hotmail.com

 

Fagansvarleg 

Jeanette Reisig

Mobil: 944 96 053

E-post: jeanetre@stud.hivolda.no

 

Internasjonalt ansvarleg

Tina Wilke

Mobil: +49 1520 3045 439

E-post: tina.wilke@hotmail.de

 

Informasjonsansvarleg

Erlend A. Rossen

Mobil: 911 66 399

E-post:  erlend.rossen@gmail.com

 

 

 

Organisasjonskonsulent

Kristine Langdal 

Telefon: 70 07 51 51 // 41 37 29 11

E-post: stiv@hivolda.no // kristine.voldnes.langdal@hivolda.no 

Studentparlamentet sin organisasjonskonsulent tek seg av administrative oppgåver, er møtesekretær og bistår med praktisk og organisatorisk tilrettelegging for at Studentdemokratiet skal få utfalde seg. Kontortida er mandag-torsdag kl 10-15. Velkomen innom!