Doktordisputas Ingeborg Berg Skogen

Ingeborg Berg Skogen
Påmelding
2023-02-03T10:15:00 - 2023-02-03T16:00:00

Ingeborg Berg Skogen ved Avdeling for kulturfag disputerer fredag 3. februar.

Ingeborg Berg Skogen (37) er utdannet med Master i Kroppsøvings- og idrettsvitenskap ved Nord Universitet, som hun fullførte i 2012. Hun har i tillegg Praktisk-pedagogisk utdanning med realfag (naturfag og matematikk). Berg Skogen er i dag ansatt som høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, Avdeling for kulturfag. Hun er inne i tre-årig stipend med midlertidig stipendiatstilling.

Kl. 10.15: Prøveforelesning

Tema for prøveforelesninga er: "Ta utgangspunkt i etablert kunnskap om fysisk aktivitet blant barn og unge. Hvilke anbefalinger om aktivitetsvalg bør gis til ungdom med overvekt eller fedme ved vurdering av scenarier om risiko versus nytte?"

Kl. 12.15 Disputas

Tittelen på avhandlinga er ‘Stor og aktiv? Ungdommer og helsesykepleiere om fysisk aktivitet som oppfølging for ungdom med overvekt'.


Om du ikke har mulighet til å delta fysisk på disputasen, kan du se både prøveforelesning og disputas direkte her.

Fullt program finner du her

Del på