Adobe Connect

Med Adobe Connect har vi eit nettbasert klasserom som legg til rette for undervisningsaktivietar der studentar og lærarar kan samhandle på mange av dei same måtane som i ordinære klasserom. Verktøyet er fleksibelt og kan også brukast til rettleiing og til arbeid i kollokviegrupper. Undervisaren har høve til å gjere opptak av undervisninga. Programmet er nettbasert, ein treng ikkje å innstallere programvare for å bruke det. 

Ta kontakt med oss om du vil drøfte korleis bruke digital teknologi i undervisninga! 

beta@hivolda.no