Ordbøker

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Søk i begge ordbøkene eller kvar for seg.

English matters (NTNU)
Nettportal for deg som brukar engelsk som arbeidsspråk.

Lexin
Ordbøker for innvandrarar. Gratis ressurs frå Utdanningsdirektoratet.

NAOB - Det Norske Akademis Ordbok
Det nasjonale ordbokverket for norsk bokmål og riksmål frå tidleg på 1800-talet og fram til i dag. NAOB er basert på det historiske verket Norsk Riksmålsordbok.

Ordnett.no
Forskjellige norske ordbøker frå Kunnskapsforlaget.
Framandordbøker: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk.
Medisinske ordbøker på norsk og engelsk.

Oxford English Dictionary
Den mest omfattande og oppdaterte ordboka for det engelske språket. Viser opphav, historie og bruk av over 600 000 ord gjennom 3 mill. sitat frå eit breitt utval av kjelder. Inneheld også tidslinjer og historisk tesaurus.

UHRs termbase engelsk-norsk/norsk-engelsk
Ordliste med over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termar frå universitets- og høgskulesektoren