Leksikon

Allkunne
Nynorsk leksikon med artiklar skrivne av fagutdanna forfattarar.

Britannica Academic
Svært anerkjent og omfattande leksikon med høg fagleg kvalitet. Omfattar også søk i Merriam-Webster Dictionary & Thesaurus.

Store Norske Leksikon
Vitskapeleg fundert leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av fagfolk.

Wikipedia
Leksikon med artiklar som er skrivne og redigerte av frivillige bidragsytarar frå heile verda. Hugs kjeldekritikk!