Andre referansestilar

Biblioteket rettleier i bruken av APA 6th referansestil. Om du har behov for å bruke ein annan stil, finn du eit utval av dei mest vanlege her:

Chicago (Kildekompasset)

Harvard (Søk og Skriv)

IEEE (Kildekompasset)

Vancouver (VIKO)
 

Style