Kurstilbod for studentar

Kurs 1: Introduksjon til biblioteket, 15 minutt

Målgruppe: Nye studentar på års-, bachelor- og masterstudium

Stad: Undervisningsrom

Innhald:

Studentane skal lære å søke etter litteratur og bli kjende med biblioteket. Etter fullført kurs skal studentane:

  • Kjenne til biblioteket sine tenester og nettsider
  • Kunne finne fram i pensumlistene i Leganto
  • Kunne gjere enkle søk etter litteratur i bibliotekdatabasen Oria
  • Kunne reservere bøker i Oria

Forkunnskapar:
Ingen

Arbeidsmåtar:
I undervisningsrom med kort presentasjon av biblioteket og informasjonsvideo

Påmelding: Faglærarar/studieansvarlege bestiller kurs til sine studentar på epost til bibkurs@hivolda.no

Kurs 2: Søkeworkshop - bachelor, 45 minutt

Målgruppe:
Studentar som skal skrive bacheloroppgåve

Stad:

Klasserom med stasjonære PC’ar, eventuelt i klasserom der studentane har med eigen PC eller Mac. Ansvarleg for booking av rom: Den som bestiller kurset.

Tal på deltakarar: Maksimum 30

Innhald:
Studentane skal lære å søke etter faglitteratur til oppgåva si. Etter fullført kurs skal studentane:

  • Kunne bruke bibliotekdatabasen Oria og eventuelt andre fagrelevante nettsider og -ressursar til vidare søk om eit emne
  • Vere i stand til å finne litteratur i vårt bibliotek, og også kunne bestille litteratur frå andre bibliotek

Forkunnskapar:
Kunnskap om biblioteket sine tenester og nettsider, og kunne gjere enkle søk i Oria

Arbeidsmåtar:
Demonstrasjon og eigenaktivitet på datamaskin

Påmelding: Faglærarar/studieansvarlege bestiller kurs til sine studentar på epost til bibkurs@hivolda.no

Kurs 3: Søkeworkshop - master, 2 x 45 minutt

Målgruppe:
Studentar som skal skrive masteroppgåve

Stad:

Klasserom med stasjonære PC’ar, eventuelt i klasserom der studentane har med eigen PC eller Mac. Ansvarleg for booking av rom: Den som bestiller kurset.

Tal på deltakarar: Maksimum 30

Innhald:
Studentane skal lære å søke etter faglitteratur til oppgåva si. På kurset lærer du å:

  • Vurdere litteraturbehov med utgangspunkt i eiga problemstilling
  • Bruke litteratursøk og søkestrategiar aktivt i arbeidet med oppgåva
  • Finne forskingslitteratur og fagfellevurderte artiklar gjennom søk i bibliotekdatabasen Oria og fagrelevante databasar

Forkunnskapar:
Kunnskap om biblioteket sine tenester  og nettsider, og kunne gjere enkle søk i Oria

Arbeidsmåtar:
Forelesing/demonstrasjon og eigenaktivitet på datamaskin

Påmelding: Faglærarar/studieansvarlege bestiller kurs til sine studentar på epost til bibkurs@hivolda.no