Filmrom

I andre etasje har vi eit eige filmrom (BK 290) der du kan sjå DVD eller Blu-ray.

Du reserverer tid i TimeEdit (men merk deg at rommet ikkje skal brukast som grupperom). Filmrommet skal vere låst når det ikkje er i bruk. Spør bibliotekpersonalet i skranken om å låse opp døra for deg, og gi beskjed når du er ferdig. 

Oversikt over reserveringar

Reglar for bruk:

  • Filmrommet er 100% matfri sone.
  • Det skal ikkje nyttast som grupperom, men til mediebruk.
  • Rommet kan maks reserverast  fem timar i gongen.
  • Kvar gruppe/person kan berre reservere rommet tre dagar etter kvarandre.
  • Ta omsyn til medstudentane dine og demp lyden.