Ressursar for alle fag

BRAVO
Bacheloroppgåver, masteroppgåver, rapportar, m.m. frå Høgskulen i Volda.

Cristin
System for registrering og rapportering av norsk forsking.

Den danske forskningsdatabase
Dansk forsking, forskarar og forskingsinstitusjonar.

NORA - Norwegian Open Research Archives 
Nasjonal søketeneste for vitskapeleg informasjon i opne institusjonelle arkiv.

NPI - Norsk publiseringsindikator
NSDs register over vitskaplege publiseringskanalar, Cristin, m.m.

SwePub
Svenske forskingspublikasjonar.