Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal

Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal blir arrangert i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Målgruppe er pedagogisk personale i barnehagane, barnehageansvarlege på kommunenivå, tilsette i PPT og høgskuletilsette.

Barnehagekonferansen i Møre og Romsdal 2020  er datofesta til 29. - 30.oktober.

Stad: Scandic Parken Hotel, Ålesund.

Sett av datoen for den 18. barnehagekonferansen i Møre og Romsdal.

Meir informasjon, med påmelding, vil kome så snart det er klart.

 

Når det blir klart for påmelding skjer dette i år via Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine heimesider: her

 

Del på