ALP Student

Som student vil du først og fremst bruke Arbeidslivsportalen (ALP) til å se hvor og når du skal ut i praksis, og hvem som er veileder/-e på praksisstedet. Hvis en praksisaktivitet har opnet for bruk av ønskeliste, kan du også sette opp en prioritert liste i ALP over ønsket praksissted. 

Begrepsbruk: I ALP heter praksislærer Veileder, og faglærer/oppfølgingslærer ved HVO Underviser

Hvordan sjekke hvor du har fått praksisplass

Når utdanningsinstitusjonen har gitt deg plass på et praksissted kan du logge på Arbeidslivsportalen (ALP) og se hvor du skal i praksis: 

 1. Logg på ALP ved hjelp av Feide. 
  • Bruk samme brukernavn og passord som når du logger på Studentweb. 
 2. Klikk på Vis aktivitet for praksisperioden. Den ligger på forsiden etter at du har logget inn.

Nå kommer du til en side som viser: 

 • hvor du skal i praksis 
 • hvem som er veilederen din ved studiestedet under praksisperioden 
 • hvem som følger deg opp fra studiestedet i praksisen
 • hvilke andre studenter som skal i praksis på samme sted som deg 

Hvordan sette opp en ønskeliste over praksissteder

Om HVO har åpnet opp for bruk av ønskeliste kan du selve sette opp en prioritert liste over hvor du ønsker å ha praksis: 

 1. Logg på ALP ved hjelp av Feide
  • Bruk samme brukernavn og passord som når du logger på Studentweb.
  • Når du har fått tildelt praksisplass vil den vises på forsiden. Er ønskelisten åpnet vil det i kolonnen Status stå at ønskelisten er tilgjengelig.
 2. Klikk på Vis aktivitet 
 3. Klikk på Sett opp ønskelisten
  • Du får nå opp et vindu med litt generell informasjon om ønskeliste i praksis. Du kan hake av for ikke å få vist denne meldingen igjen.
 4. Nå kommer du til en side med oversikt over hvilke praksissteder du kan velge mellom. For å lese om det enkelte praksissted klikk på Les mer.
  • Merk at ikke alle praksissteder har lagt inn informasjon om seg selv, så det kan være begrenset hva som står på siden.
 5. Velg hvilke praksissteder du ønsker ved å klikke på Velg i prioritert rekkefølge
 6. For å få en oversikt over rekkefølgen du har valgt, klikk på Tilbake til aktiviteten oppe til høyre i bildet.
  • For å endre rekkefølgen på ønskene, klikk på ønsket, hold museknappen inne og dra til ønsket prioritet.
  • Fra denne siden har du også mulighet til å slette og endre ønskene dine helt fram til fristen har gått ut.