«Kunnskap for framtida»

Etter- og vidareutdanning

Høgskulen i Volda ønsker å tilby vekst og livslang læring til deg som vil utvikle deg vidare. Vi samarbeidar med offentleg og privat verksemd om kompetanseheving der vi skreddarsyr tilbod etter kompetansebehovet i verksemda. Vi nyttar tilsette ved Høgskulen i Volda med sin kompetanse innanfor sine fagområder, og saman med dei tilbyr vi studium og kurs innanfor:

 

Aktuelle oppdragsgivarar

  • Skuleeigarar og skuleleiarar
  • Barnehageansvarlege og styrarar
  • Private og offentlege verksemder

 

Referansar

Oppdatert informasjon vil kome etterkvart

 

Kontakt oss