«Kunnskap for framtida»

Utdannings- og yrkesrettleiing

Høgskulen i Volda har ulike arrangement for grunn- og vidaregåande skular og folkehøgskular.

Høgskulen arrangerer karrieredagar for 10. klasse i grunnskulen og utdanningsdagar for elevar i vidaregåande opplæring og folkehøgskular.
Arrangementa føregår på hausten.

Treng du karriererettleiing?
Skal du søkje på høgare utdanning eller er elev ved vidaregåande skule/folkehøgskule og ønskjer informasjon og rettleiing om utdannings- og yrkeval, kan du ta kontakt med rådgivar Torill Engeseth.

 

  

 

Kontaktinformasjon

Treng du rettleiing om
utdannings- og yrkesval?

Koordinator:
Torill Engeseth
te@hivolda.no
T: 70 07 50 90
M: 458 06 705