«Kunnskap for framtida»

Program 26. – 27. September 2012

Alle bussane køyrer om morgonen til buss-stoppet ved Berte- Kanutte-huset. Elevar og lærarar møter opp i Berte Kanutte-huset, kantineområdet. Skulane skal på førehand dele elevane inn i grupper. Det vil bli sendt ut informasjon til kvar skule om korleis denne gruppeinndelinga skal vere. Etter opninga, vil alle grupper få eigen guid, som skal ha ansvar for gruppa under heile arrangementet.


Tidsplan:

Oppmøte           09.00 – 09.20

Oppstart            09.20 – 09.35, musikkinnslag og opning

26. september: opning ved Rune Hovde, ordførar i Ørsta kommune

27. september: opning ved Dag Vaagen, ordførar Sande kommune

Postaktivitet      09.35 – 11.50

Lunsj                 12.00 – 12.30 (elevar og lærarar vil få utdelt matpakkar)

Postaktivitet      12.35 –  14.50

Avreise              14.50 –  15.00

 

Dobbeltpostane blir på 34 min inkl. forflytting (eit par minutt): MAFOSS og høgare utdanning

Enkeltpostane er på 17 min inkl. forflytting (eit par minutt): Alle dei  andre postane

 

Postar i Voldahallen :

Bygg- og anleggsteknikk

Rørfag

Design og handverk

Elektrofag

Helse- og sosialfag

Naturbruk

Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Bilfag

Transportfag

Medium- og kommunikasjon

 

Postar i Kaarstad-huset

Høgskulane i Møre og Romsdal (Volda, Ålesund og Molde)

 

Postar i Berte Kanutte-huset

TAF, Maritim forening (MAFOSS) og NAV

Studiespesialisering

Musikk, dans og drama

Idrettsfag

Service og samferdsel

Restaurant- og matfag