«Kunnskap for framtida»

Elevvurdering

 

Vurderingsgruppa er ei fleirfagleg gruppe, som har medlemmar frå mange fagmiljø:

Namn  Fag
 Lila Marie Moberg - leiar  IKT / pedagogikk
 Siv Måseidvåg Gamlem -Fagleg ansvarleg / NELVU  Pedagogikk
 Kristin Hatlebrekke  Religion, livsyn og etikk
 Kjartan Bjorøy  IKT
 Odd Helge Mjellem Tonheim  Matematikk
   
 Elisabeth Innselset  Idrett og friluftsliv
 Kjetil Myskja  Engelsk
 Marit Nyvang Dyrstad  Pedagogikk
 Marit Gascogne  Pedagogikk
 Marit Wadsten  Norsk
 Odd Ragnar Hunnes  Samfunnsfag
 Ragnhild Fauske  Religion, livsyn og etikk
 Roy Asle Andreassen  Pedagogikk
 Thorstein Vasset  Kunst og Handverk
 Åsa Bruheim  Engelsk
 Stig Helset  Norsk

 

Råd og utval

Siv Therese Måseidvåg Gamlem er medlem av Ekstern rådgjevargruppe for Utdanningsdirektoratet/vurdering.