«Kunnskap for framtida»

Har du spørsmål, vil du vite meir ? Ta kontakt!

Kontor for etter- og vidareutdanning er Høgskulen i Volda sin kompetansemeklar. Vi kan samordne og organisere fleksible variantar av ordinære studium eller kompetanseløysingar som er tilpassa oppdragsgjevar sine behov.

Telefon:
70 05 48 10

Telefaks:
70 07 50 51

Postadresse:
KEV
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

Besøksadresse:
Berte Kanutte-huset,3 etg.
Joplassvegen
Volda


Dei tilsette på Kontor for etter- og vidareutdanning (KEV):

Navn Stilling Telefon E-post
Oddbjørn Nes Prosjektleiar 70 07 50 55 oddbjornn@hivolda.no
Eirik Bech Marknadskoordinator 70 07 53 15 eirikb@hivolda.no