«Kunnskap for framtida»

Oddbjørn Nes

Prosjektleiar

Telefon: 70 07 50 55
E-post: oddbjornn@hivolda.no

Oddbjørn Nes er prosjektleiar hjå KEV. Han har erfaring både frå læraryket og frå næringslivet. På KEV har Oddbjørn hovudansvaret for etter- og vidareutdanningstiltak for tilsette i skulesektoren.