«Kunnskap for framtida»

Eirik Bech

Marknadskoordinator

Telefon: 70 07 53 15

E-post: eirikb@hivolda.no

Eirik Bech har utdanning og erfaring både innafor undervisning og informasjonsfag. På KEV har han i hovudsak ansvar for marknadskommunikasjon.