«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Utvekslingsprogram

HVO har rundt 150 avtaler med utenlandske utdanningsinstitusjoner. Flere av disse er avtaler under Erasmus og Nordplus. Andre avtaler er kommet i stand gjennom bilateralt samarbeid.