«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Forskingsutvalet

Forskingsutvalet er samansett av rektor og representantar for dei fire avdelingane og Møreforsking Volda. Samansetjing f.o.m. 1. september 2011:

Marie Nedregotten Sørbø 
Leiar, prorektor
Ketil Jarl Halse
Nestleiar, dekan ASH
Aud Folkestad
Dekan AKF
Arne Myklebust
Dekan AHL
Sverre Liestøl
Dekan AMF
Susanne Moen Ouff
Forskar, Møreforsking Volda

 

FoU-leiar Lars Julius Halvorsen er sekretær for utvalet. Direktørane ved HVO og MFV, forskingsleiar MFV, ein representant for stipendiatane og ein studentrepresentant er observatørar.

Saklister og referat frå møta er tilgjengelege på HVO sine interne sider.

Høgskulestyret har fastsett følgjande mandat for FU:

  • Institusjonell kunnskapspolitikk: Strategiar 
  • Kultur- og miljøbygging
  • Forskarutdanning- og kompetansebygging
  • Rekruttering av nye forskarar
  • Tilrettelegging for etablerte forskarar
  • Ha kontakt med og stimulere arbeidet i forskingsgruppene