Min profil innlogging
: :
«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Informasjon til studenter og ansatte om influensapandemien

Influensa A (H1N1), tidligere kjent som svineinfluensa, er en mild pandemi. Sykdommen er forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot.

Det er sjelden at influensa krever sykehusinnleggelse. For mange gir sykdommen relativt milde symptomer og ikke større plager enn en vanlig sesonginfluensa. Ved komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse, kan noen trenge sykehusinnleggelse.

Undervisning og øvrig virksomhet på HVO vil foregå som vanlig, men det er viktig for alle å følge disse rådene:

Hvordan kan du beskytte deg og andre mot smitte?

 • Unngå å håndhilse, klemme osv. Det er ikke lett å vite om noen er syk.
 • Vask hendene dine grundig og ofte.
 • Bruk eventuelt alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
 • Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer.
1. Bruk engangslommetørkle

1. Bruk engangslommetørkle

2. Host eller nys i albuekroken

2. Host eller nys i albuekroken

3. Vask hendene grundig og ofte

3. Vask hendene grundig og ofte

4. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

4. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

Hvis du mistenker at du er smittet

Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand?

 • Ta kontakt med lege eller legevakt via telefon for å unngå å smitte andre.
 • Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er avkreftet.
 • Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere om du skal behandles med Tamiflu.

Dette gjør du hvis du er syk

For å begrense spredning av viruset:

 • Bli hjemme til du føler deg frisk nok til å komme tilbake på HVO, tidligst sju dager etter at symptomene startet.
 • Bruk engangs papirhåndklær foran munnen når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.
 • Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig.
 • Vask hendene grundig og ofte, spesielt når du har vært ute og før du spiser
 • Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når ikke får vasket hendene på annen måte..

Legehjelp

Studenter:

Tilsatte:

 • Ring din fastlege.

Mer informasjon