«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Studiestart

Informasjon til deg som skal studere hos oss frå hausten 2014

Registrering hausten 2014

Gå direkte til registrering her

Med fagdagane ønskjer vi å skape ein arena der studentane våre, fagfeltet i barnehagane og førskulelærarutdanninga ved
Høgskulen i Volda kan møtest for oppdatering og utveksling av erfaringar.

Møtearena Forsking er ein møteplass der førskulelærarutdanninga vil dele forsking og utviklingsarbeid som går føre seg i barnehagefeltet og/eller i førskulelærarutdanninga. Målet er å få meir samspel mellom praksisbarnehagane, studentane, faglærarane og forskingsmiljøa.

Torsdag 18. april 2013
Stad: Berte Kanutte-huset, store auditorium (BK 161)

«Språkmiljø i barnehagen»

09.00 – 09.30 Registrering. Kaffi/Te
09.00 – 09.15 Velkomen/Opning


09.15 – 10.00 Møtearena forsking: «Barns rett til medverknad – ein demokratisk verdi?»

10.00 –10.15 Beinstrekk

10.15 – 11.30 Møtearena forsking: «Søkelys på språkmiljø i barnehagen»
Ved Professor Liv Gjems ved Høgskolen i Vestfold.

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 12.45 «Informasjon frå GLØD Møre og Romsdal»
Ved Hilde Holmeide Aandahl får Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

12.45 –14.00 «Likestillingsprosjekt i Anestua barnehage»
Likestillingsteamet i Møre og Romsdal ved Ranveig Furu, Ragnhild Harr Foss og Ann Helen Vatne frå Anestua barnehage i Molde.

14.00 – 14.45 Pause

14.15 – 15.00 «Ny barnehagelærarutdanning»
Ved prodekan Anne Øie og ein representant for faglærarane.