«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Sverre Liestøl
Dekan
Telefon, Kontor: 70 07 51 31
E-postadresse:
sl@hivolda.no
Kontorplassering: Aasen 207
Forskning og Publisering

2004-2007 KIM, kulturteknikker i samarbeid med UiB, prosjektleder for HVOdelen av prosjektet
Innføring i lydteknikk 1980, revidert jevnlig

Utdanning

1968 Examen Artium, Bø Gymnas
1970 Programingeniør, Fjernsynteknikkerlinjen NRK
2004 -2005 UHRs dekanskole

Erfaring

2000-2011 dekan AMF
1997-2000 prodekan AMF
1993-1997 utleid 50% teknisk sjef VISCOM AS/Nordisk Film
1993- overingeniør M og R dh, Volda/Høgskulen i Volda (HVO)
1992-1993 teknisk sjef VISCOM AS, Bergen
1987-1992 overingeniør M og R dh, Volda
1986-1987 daglig leder Moving Graphics, Ålesund
1981-1986 avdelingsingeniør M og R dh, Volda
1980-1981 vikar for amanuensis M og R dh, Volda
1976-1980 programingeniør, NRK Rogaland
1976- juli-des prosjektmedarb. NRK, Informasjonsavd

1970-1976 programingeniør, NRK Fjernsynet