«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Stipendiatar

 
Desse er stipendiatar ved Avdeling for kultufag:

Øyvind Eiksund

Disiplin:    Musikk
Tema:       Sunnmørsk korkultur si betydning for individ og lokalsamfunn
Periode:   1.1.2009–31.12.2012
Doktorgradsinstitusjon:  Norges musikkhøgskole

Helga Synnevåg Løvoll

Disiplin:    Friluftsliv
Tema:       Den gode turen. Naturopplevelser, livstilfredshet og motivasjon for friluftsliv
Periode:   1.1.2009–31.12.2012
Doktorgradsinstitusjon:  UiB, PF
Mentor ved HVO:  Kjell-Arild Madssen

Stein Helge Solstad

Disiplin:    Musikk
Tema:       Jazzgitar – frå innøving til utøving
Periode:   1.8.2009–31.7.2012
Doktorgradsinstitusjon:  Norges musikkhøgskole
Mentor ved HVO:  Kjell-Arild Madssen

Kjetil Vaage Øie

Disiplin:    Estetiske fag
Tema:       Geoposisjonering i journalistikken (Journalistikk og nye medier)
Periode:   1.2.2009–31.1.2013
Doktorgradsinstitusjon:  NTNU, HF
Mentor ved HVO:  Kjell-Arild Madssen

SYNNØVE AMDAM

Disiplin:    Profesjonsforsking
Tema:        Læraren i Medium og kommunikasjon. Profesjonsutdannar eller allmenndannar?
Periode:    1.1.2011-31.12.2013
Doktorgradsinstitusjon:  UIO, UV
Mentor ved HVO: Kåre Heggen