«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Henny Koppen

Fagleg interessefelt

 

Musikkpedagogikk, song/korsong, musikken sine verknader i heim, skule, kyrkje og samfunn.

Tidlegare arbeid/publikasjonar

 

Koppen, Henny og Oltedal Elizabeth: Sør Afrika, eit tverrfagleg ressurshefte for bruk i ungdomsskulen, Høgskulen i Sogn og Fjordane 2002
Koppen, Henny: Det eg gjer lærer eg. Hovudoppgåve NTNU 1999. Fokus på praktisk musikkopplæring i ungdomsskulen
Koppen, Henny: Idear til lokalt samarbeid, Kapittel  i Reidar Knapstad: Ansvar og Håp, Miljøengasjement i menigheten, IKO-forlaget 1992
Koppen, Henny: Motivasjon, kapittel i : Magne Lerø (1987) Lederskap i dag : håndbok for ledere i kristent arbeid – Verbum, Oslo
Koppen, Henny: Medforfattar i: Hanna Ruset (1995) Rasteplassen, nynorsk andaktsbok Hanne forlag.
Koppen, Henny: Korarrangement utgitt på Cantando forlag 2008-2009
Koppen, Henny: Musikklæraren, Kronikk i Sunnmørsposten 070409
Koppen, Henny: Born lærer språk gjennom musikk, Kronikk i Sunnmørsposten 291010
Koppen, Henny: Medforfattar i: Plan for kyrkjemusikk i den norske kyrkja (2008). Kyrkjerådet
 

Pågåande prosjekt

 

Frå inntrykk til uttrykk. Korleis kan nynorske tekstar vere med og stimulere til nye, estetiske uttrykk hos barnehageborn, og kva må ligge i botnen for at desse uttrykka kan kome opp til overflata hos borna? Saman med Britt Loven Ølnes og Sigrun Meisingset.
Prosjektet er avslutta slik det var skissert i utgangspunktet. Ei utviding av prosjektet vert vurdert.
Arrangement av kornotar. Cantando forlag har sagt seg interessert i å vurdere eit arrangement som er under utprøving.
Songen og dei eldre. Eit tidlegare arbeid skal ferdigstillast for eventuell publisering.