«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Vi arbeider ved Avdeling for kulturfag!

Drama og teater

Idrett og friluftsliv

Forming / Kunst og handverk

Medie- og kommunikasjonsteknologi

Musikk

Administrasjon og leiing

Foto: Sofie Dybvik, Fotograf Ma og Stian Raa

Idé og konsept: Sofie Dybvik