«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Synnøve Amdam

Synnøve H Amdam 

Synnøve finner du ved seksjon for medie – og kommunikasjonsteknologi.

Hun har hovedfag i medievitenskap med fokus på design og kulturteori, men har også språk, arkeologi, psykologi og pedagogikk i graden.

Synnøve er doktorgradsstipendiat innen profesjonsforskning, der hun forsker på lærerrolla til medium og kommunikasjons-lærere i videregående skole.

Tidligere arbeidserfaring fra skole, i forlag og med web er nyttig både i forhold til undervisning og forskning.

Faglig engasjerer Synnøve seg i at barn og unge skal få bruke og utvikle både kritisk og  kreativ mediekompetanse som del av faglig læring i skolen.

 

Kontaktinformasjon
Synnøve H. Amdam