«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Sissel Midtlid

Sissel Midtlid 

Sissel er høgskulelektor ved avdeling for kunst og handverk. Ho har faglærarutdanning og hovudfag i forming: «Fotografi som visuell ytring - ei gransking av skapande prosessar.»

Utover dette har Sissel studert kunstformidling i teori og praksis,  kulturstudia i Bø, Høskolen i Telemark.

Fagleg og praktisk utøvande interessefelt er Artist book, filtarbeid, pilefletting og Landart.

Innan FOU er fokuset til Sissel estetiske læreprosessar.

Ho er internasjonal  koordinator for Akf. Og ofte rettleiar for Seanse - senter for kunstproduksjon.

Sissel har vore leiar i Volda kunstlag sidan 2007 og også drive Kunstklubben for tilsette ved HVO, Møreforsking og SfS sidan 2003.

Hausten 2010 vart Sissel medlem i Norske filtmakere etter juryert opptak. Dette er ei eksklusiv forening med 40 medlemmar i landet.

Kontaktinformasjon
Sissel Midtlid