«Kunnskap for framtida»
Volda University College

Sigrun Meisingset

Sigrun Meisingset


Sigrun er førstelektor i drama og teater. Hun har lærerutdanning, norsk mellomfag og hovedfag i drama/teater.

Sigrun har tidligere vært lærer i grunnskolen.

Hun har også vært seksjonsleder, studieleder og har erfaringer fra høyskolestyret.

Faglig er Sigrun engasjert i gode kulturtilbud for barn og unge med særlig vekt på drama og teater.

Estetiske læreprosesser, eksperimenterende teater og fortellerteater er spesielle interessefelt.

Fritidsinteresser er å lese, se og oppleve teater, filmer, sang, sosialt fellesskap og tur i skog og mark sommer som vinter.

Kontaktinformasjon
Sigrun Meisingset